רכב_מודול מבנה הפניה

רכב_מודול מבנה הפניה

#include < vehicle.h >

שדות נתונים

struct hw_module_t מְשׁוּתָף

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 1634 בתיק הרכב.ה.

תיעוד בשטח

struct hw_module_t נפוץ

הגדרה בשורה 1635 של תיק הרכב.ה.


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / vehicle.h