tool_prop_config Yapı Referansı

tool_prop_config Yapı Referansı

#include < vehicle.h >

Veri alanları

int32_t pervane
int32_t erişim
int32_t change_mode
int32_t değer türü
int32_t izin_modeli
Birlik {
int32_t araç_zone_flags
int32_t araç_seat_flags
int32_t araç_window_flags
};
Birlik {
int32_t config_flags
int32_t araç_radio_num_presets
int32_t yapılandırma_dizisi [4]
};
araç_str_t config_string
Birlik {
şamandıra float_min_value
int32_t int32_min_değeri
int64_t int64_min_değeri
};
Birlik {
şamandıra float_max_value
int32_t int32_max_değer
int64_t int64_max_değeri
};
Birlik {
kayan nokta * kayan nokta_min_değerleri
int32_t * int32_min_değerleri
int64_t * int64_min_değerleri
};
Birlik {
kayan nokta * float_max_values
int32_t * int32_max_değerleri
int64_t * int64_max_değerleri
};
batmadan yüzmek min_örnek_oran
batmadan yüzmek max_sample_rate
geçersiz * hal_data

Detaylı Açıklama

tool.h dosyasının 1319 satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

Birlik { ... }

Özellik için izin verilen minimum değeri belirtin. Bu, belirtilen numaralandırmaya sahip olmayan özellik için gereklidir.

Birlik { ... }

Özellik için izin verilen maksimum değeri belirtin. Bu, belirtilen numaralandırmaya sahip olmayan özellik için gereklidir.

Birlik { ... }

Bölgelere ayrılmış mülkler için minimum değerler dizisi. Zoned özelliği min / max değerini iki farklı şekilde belirleyebilir:

  1. Aynı min/maks değerine sahip tüm bölgeler: *_min/maks_değeri ayarlanmalı ve bu dizi NULL olarak ayarlanmalıdır.
  2. Ayrı min / max değerine sahip tüm bölgeler: *_min/maks_değerler dizisi doldurulmalı ve uzunluğu *_zone_flags tarafından belirtilen aktif bölge sayısıyla aynı olmalıdır.

Her bölgenin ayrı maksimum değerleri yoksa NULL olmalıdır.

Birlik { ... }

Bölgelere ayrılmış mülkler için maksimum değerler dizisi. Kullanımı için yukarıya bakın. Her bölgenin ayrı maksimum değerleri yoksa NULL olmalıdır. NULL değilse, dizinin uzunluğu min_values ​​ile eşleşmelidir.

Birlik { ... }

Bazı özelliklerin ilişkili bölgeleri olabilir (hvac gibi), bu durumlarda yapılandırma, ilişkili bölge için bir ORed değeri içermelidir.

Birlik { ... }

Özelliğe özel yapılandırma bilgileri. Bunun kullanımı her mülk için tanımlanacaktır.

int32_t erişim

Özelliğin okunup yazılmadığını tanımlar. Değer, enum araç_prop_access değerlerinden biri olmalıdır.

tool.h dosyasının 1326 satırındaki tanım.

int32_t change_mode

Özelliğin sürekli mi yoksa değişimde mi olduğunu tanımlar. Değer, enum tool_prop_change_mode değerinden biri olmalıdır.

Araç.h dosyasının 1332 satırındaki tanım.

int32_t yapılandırma_dizisi[4]

Araç.h dosyasının 1373 satırındaki tanım.

int32_t config_flags

Genel yapılandırma bilgileri için

Araç.h dosyasının 1367 satırındaki tanım.

araç_str_t yapılandırma_dizisi

Bazı özellikler, bu dize üzerinden geçirilen ek bilgileri gerektirebilir. Çoğu özelliğin bunu ayarlaması gerekmez ve bu durumda config_string.data NULL ve config_string.len 0 olmalıdır.

Araç.h dosyasının 1381 satırındaki tanım.

şamandıra float_max_value

tool.h dosyasının 1398 satırındaki tanım.

float* float_max_values

tool.h dosyasının 1425 satırındaki tanım.

şamandıra float_min_value

Araç.h dosyasının 1388 satırındaki tanım.

float* float_min_values

tool.h dosyasının 1414 satırındaki tanım.

geçersiz* hal_data

HAL uygulamasına özel verileri koymak için yer tutucu. Kullanım tamamen HAL uygulamasına bağlıdır.

tool.h dosyasının 1442 satırındaki tanım.

int32_t int32_max_değer

Araç.h dosyasının 1399 satırındaki tanım.

int32_t* int32_max_değerleri

tool.h dosyasının 1426 satırındaki tanım.

int32_t int32_min_değeri

Araç.h dosyasının 1389 satırındaki tanım.

int32_t* int32_min_değerleri

tool.h dosyasının 1415 satırındaki tanım.

int64_t int64_max_değeri

Araç.h dosyasının 1400 satırındaki tanım.

int64_t* int64_max_değerleri

tool.h dosyasının 1427 satırındaki tanım.

int64_t int64_min_değeri

Araç.h dosyasının 1390 satırındaki tanım.

int64_t* int64_min_değerleri

tool.h dosyasının 1416 satırındaki tanım.

kayan max_sample_rate

Hz cinsinden maksimum örnekleme hızı. VEHICLE_PROP_CHANGE_MODE_ON_CHANGE sensör tipi için 0 olmalıdır

tool.h dosyasının 1437 satırındaki tanım.

kayan min_sample_rate

Hz cinsinden minimum örnekleme hızı. VEHICLE_PROP_CHANGE_MODE_ON_CHANGE sensör tipi için 0 olmalıdır

tool.h dosyasının 1433 satırındaki tanım.

int32_t izin_modeli

Verilere erişmek için gerekli izin modelini tanımlayın.

tool.h dosyasının 1343 satırındaki tanım.

int32_t destek

Araç.h dosyasının 1320 satırındaki tanım.

int32_t değer_türü

Bu özellik için kullanılan veri türü. Bu tür, her özellik için sabittir. İzin verilen değer için araç_değeri_tipini kontrol edin.

Araç.h dosyasının 1338 satırındaki tanım.

int32_t araç_radio_num_presets

Radyo modülü tarafından saklanan ön ayar sayısı. Kullanılabilir ön ayar yoksa 0 iletin. Ön ayar aralığı 1 (bkz. VEHICLE_RADIO_PRESET_MIN_VALUE) ile araç_radio_num_presets arasında olacak şekilde tanımlanmıştır.

tool.h dosyasının 1372 satırındaki tanım.

int32_t araç_seat_flags

Değer, enum araç_seat üyelerinden bir veya daha fazlasını ORing yaparak türetilir.

tool.h dosyasının 1355 satırındaki tanım.

int32_t araç_window_flags

Değer, enum tool_window üyelerinden bir veya daha fazlasını ORing yaparak türetilir.

tool.h dosyasının 1357 satırındaki tanım.

int32_t araç_zone_flags

Değer, bir veya daha fazla enum araç_bölgesi üyesinin ORing'i yapılarak türetilir.

tool.h dosyasının 1353 satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libhardware/include/donanım/ araç.h