Vehicle_str Odniesienie do struktury

Vehicle_str Odniesienie do struktury

#include < vehicle.h >

Pola danych

uint8_t * dane
int32_t

szczegółowy opis

Ciąg pojazdu.

Definiuje sekwencję bajtów zakodowaną w formacie UTF-8, która powinna być używana do reprezentacji ciągu znaków.

Definicja w linii 1308 pliku Vehicle.h .

Dokumentacja terenowa

dane uint8_t*

Definicja w linii 1309 pliku Vehicle.h .

int32_t dł

Definicja w linii 1310 pliku Vehicle.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ pojazd.h