רכב_סטר מבנה הפניה

רכב_סטר מבנה הפניה

#include < vehicle.h >

שדות נתונים

uint8_t * נתונים
int32_t len

תיאור מפורט

מיתר רכב.

מגדיר רצף בתים מקודד UTF-8 שיש להשתמש בו לייצוג מחרוזות לאורך כל הדרך.

הגדרה בשורה 1308 בקובץ vehicle.h .

תיעוד בשטח

נתונים uint8_t *

הגדרה בשורה 1309 בקובץ vehicle.h .

int32_t len

הגדרה בשורה 1310 בקובץ vehicle.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / vehicle.h