xe_value Tham khảo Liên minh

xe_value Tham khảo Liên minh

#include < vehicle.h >

Trường dữ liệu

int32_t int32_array [4]
trôi nổi float_array [4]
int32_t int32_value
int64_t int64_value
trôi nổi float_value
xe_str_t str_value
xe_byte_t byte_value
xe_boolean_t giá trị boolean
xe_str_t thông tin_vin
xe_str_t thông tin_make
xe_str_t thông tin_model
int32_t thông tin_model_year
trôi nổi thông tin_nhiên liệu_công suất
trôi nổi tốc độ phương tiện
trôi nổi máy đo đường
trôi nổi động cơ_nước làm mát_nhiệt độ
trôi nổi động cơ_dầu_nhiệt độ
trôi nổi động cơ_rpm
int32_t gear_selection
int32_t gear_current_gear
int32_t Phanh tay
int32_t is_fuel_level_low
int32_t trạng thái lái xe
int32_t chế độ ban đêm
int32_t tín hiệu rẽ
xe_hvac_t hvac
trôi nổi nhiệt độ bên ngoài
trôi nổi cabin_nhiệt độ

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1494 của file Vehicle.h .

Tài liệu hiện trường

xe_boolean_t boolean_value

Định nghĩa tại dòng 1506 của file Vehicle.h .

xe_byte_t byte_value

Định nghĩa tại dòng 1505 của file Vehicle.h .

cabin phao_nhiệt độ

Định nghĩa tại dòng 1556 của file Vehicle.h .

int32_t lái xe_status

Định nghĩa tại dòng 1545 của file Vehicle.h .

động cơ phao_nước làm mát_nhiệt độ

Định nghĩa tại dòng 1525 của file Vehicle.h .

động cơ phao_dầu_nhiệt độ

Định nghĩa tại dòng 1529 của file Vehicle.h .

động cơ phao_rpm

Định nghĩa tại dòng 1530 của file Vehicle.h .

float float_array[4]

Định nghĩa tại dòng 1497 của file Vehicle.h .

float float_value

Định nghĩa tại dòng 1503 của file Vehicle.h .

int32_t gear_current_gear

Định nghĩa tại dòng 1536 của file Vehicle.h .

int32_t gear_selection

Định nghĩa tại dòng 1534 của file Vehicle.h .

Định nghĩa tại dòng 1553 của file Vehicle.h .

thông tin nổi_fuel_capacity

Định nghĩa tại dòng 1515 của file Vehicle.h .

thông tin xe_str_t_make

Định nghĩa tại dòng 1510 của file Vehicle.h .

thông tin xe_str_t_model

Định nghĩa tại dòng 1511 của file Vehicle.h .

int32_t info_model_year

Định nghĩa tại dòng 1512 của file Vehicle.h .

thông tin xe_str_t_vin

Định nghĩa tại dòng 1509 của file Vehicle.h .

int32_t int32_array[4]

Xác định kích thước tối đa của cấu trúc này.

Định nghĩa tại dòng 1496 của file Vehicle.h .

int32_t int32_value

Định nghĩa tại dòng 1501 của file Vehicle.h .

int64_t int64_value

Định nghĩa tại dòng 1502 của file Vehicle.h .

int32_t là_nhiên liệu_level_thấp

Định nghĩa tại dòng 1543 của file Vehicle.h .

int32_t night_mode

Định nghĩa tại dòng 1546 của file Vehicle.h .

phao đo đường

Định nghĩa tại dòng 1518 của file Vehicle.h .

nổi bên ngoài_nhiệt độ

Định nghĩa tại dòng 1555 của file Vehicle.h .

int32_t đỗ xe_brake

Định nghĩa tại dòng 1538 của file Vehicle.h .

xe_str_t str_value

Định nghĩa tại dòng 1504 của file Vehicle.h .

int32_t Turn_signals

Định nghĩa tại dòng 1548 của file Vehicle.h .

xe phao_tốc độ

Định nghĩa tại dòng 1517 của file Vehicle.h .


Tài liệu cho liên minh này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ xe.h