CommandUtil

public final class CommandUtil
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.sts.common.CommandUtil


Zbiór narzędzi pomagających uruchamiać polecenia na urządzeniu za pośrednictwem adb

Streszczenie

Metody publiczne

static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, String cmd, int retries)

Wykonaj polecenie powłoki na urządzeniu, zgłasza błąd AssumptionError, jeśli polecenie nie zwróci 0.

static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, String cmd)

Wykonaj polecenie powłoki na urządzeniu, zgłasza błąd AssumptionError, jeśli polecenie nie zwróci 0.

Metody publiczne

uruchom i sprawdź

public static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, 
        String cmd, 
        int retries)

Wykonaj polecenie powłoki na urządzeniu, zgłasza błąd AssumptionError, jeśli polecenie nie zwróci 0.

Parametry
device ITestDevice : urządzenie do użycia

cmd String : polecenie do uruchomienia

retries int : liczba ponownych prób

Zwroty
CommandResult wynik polecenia device.executeShellV2Command

Rzuty
DeviceNotAvailableException

uruchom i sprawdź

public static CommandResult runAndCheck (ITestDevice device, 
        String cmd)

Wykonaj polecenie powłoki na urządzeniu, zgłasza błąd AssumptionError, jeśli polecenie nie zwróci 0.

Parametry
device ITestDevice : urządzenie do użycia

cmd String : polecenie do uruchomienia

Zwroty
CommandResult wynik polecenia device.executeShellV2Command

Rzuty
DeviceNotAvailableException