FridaUtils

public class FridaUtils
extends Object implements AutoCloseable

java.lang.Obiekt
com.android.sts.common.FridaUtils


AutoCloseable, które pobiera i przesyła fridę i skrypty do urządzenia i czyści po zakończeniu

Streszczenie

Metody publiczne

void close ()
static FridaUtils withFrida (ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Dowiedz się, jakiego pliku binarnego Frida potrzebujemy i pobierz go w razie potrzeby.

ByteArrayOutputStream withFridaScript (String fridaJsScriptContent, int pid)

Prześlij i uruchom skrypt frida na podanym procesie.

Metody publiczne

blisko

public void close ()

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TimeoutException

z Fridą

public static FridaUtils withFrida (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Dowiedz się, jakiego pliku binarnego Frida potrzebujemy i pobierz go w razie potrzeby.

Parametry
device ITestDevice : urządzenie do używania Fridy

buildInfo IBuildInfo : informacje o kompilacji urządzenia testowego (z test.getBuild())

Zwroty
FridaUtils obiekt AutoCloseable FridaUtils, za pomocą którego można uruchamiać skrypty Frida

Rzuty
DeviceNotAvailableException
UnsupportedOperationException
IOException

z FridaScript

public ByteArrayOutputStream withFridaScript (String fridaJsScriptContent, 
        int pid)

Prześlij i uruchom skrypt frida na podanym procesie.

Parametry
fridaJsScriptContent String : Treść skryptu Frida JS. Uwaga: to nie jest nazwa pliku

pid int : PID procesu, do którego ma zostać dołączona Frida

Zwroty
ByteArrayOutputStream ByteArrayOutputStream zawierający stdout i stderr komendy frida

Rzuty
DeviceNotAvailableException
FileNotFoundException
IOException
TimeoutException
InterruptedException