NativePoc.AfterFunction

public static interface NativePoc.AfterFunction

com.android.sts.common.NativePoc.AfterFunction


Konstrukcja Lambda do uruchomienia po zakończeniu wykonywania PoC, ale przed asercją i czyszczeniem.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void run (CommandResult res)

Metody publiczne

biegać

public abstract void run (CommandResult res)

Parametry
res CommandResult

Rzuty
Exception