Funkcja natywnaPoc.After

public static interface NativePoc.AfterFunction

com.android.sts.common.NativePoc.AfterFunction


Konstrukcja Lambda uruchamiana po zakończeniu wykonywania PoC, ale przed potwierdzeniem i oczyszczeniem.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void run (CommandResult res)

Metody publiczne

uruchomić

public abstract void run (CommandResult res)

Parametry
res CommandResult

Rzuca
Exception