NativePocAsserter

public interface NativePocAsserter

com.android.sts.common.NativePocAsserter


Interfejs asertora do użycia z NativePoc.asserter() .

Streszczenie

Metody publiczne

default void checkCmdResult (CommandResult result)

Wywoływane po zakończeniu PoC

default AutoCloseable withAutoCloseable ( NativePoc nativePoc, ITestDevice device)

Wywoływana przed uruchomieniem PoC, zwraca AutoCloseable, która zamyka się po zakończeniu PoC

Metody publiczne

Sprawdź wynik polecenia

public void checkCmdResult (CommandResult result)

Wywoływane po zakończeniu PoC

Parametry
result CommandResult

z funkcją automatycznego zamykania

public AutoCloseable withAutoCloseable (NativePoc nativePoc, 
                ITestDevice device)

Wywoływana przed uruchomieniem PoC, zwraca AutoCloseable, która zamyka się po zakończeniu PoC

Parametry
nativePoc NativePoc

device ITestDevice

Zwroty
AutoCloseable

Rzuty
Exception