קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ProcessUtil.KillException.Reason

public static final enum ProcessUtil.KillException.Reason
extends Enum< ProcessUtil.KillException.Reason >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.sts.common.ProcessUtil.KillException.Reason >
com.android.sts.common.ProcessUtil.KillException.Reason


סיכום

ערכי מנה

ProcessUtil.KillException.Reason INSUFFICIENT_PERMISSIONS

ProcessUtil.KillException.Reason INVALID_SIGNAL

ProcessUtil.KillException.Reason NO_SUCH_PROCESS

ProcessUtil.KillException.Reason UNKNOWN

שיטות ציבוריות

static ProcessUtil.KillException.Reason valueOf (String name)
static final Reason[] values ()

ערכי מנה

INSUFFICIENT_PERMISSIONS

public static final ProcessUtil.KillException.Reason INSUFFICIENT_PERMISSIONS

INVALID_SIGNAL

public static final ProcessUtil.KillException.Reason INVALID_SIGNAL

NO_SUCH_PROCESS

public static final ProcessUtil.KillException.Reason NO_SUCH_PROCESS

לא ידוע

public static final ProcessUtil.KillException.Reason UNKNOWN

שיטות ציבוריות

ערך של

public static ProcessUtil.KillException.Reason valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
ProcessUtil.KillException.Reason

ערכים

public static final Reason[] values ()

החזרות
Reason[]