ProcessUtil.KillException.Reason

public static final enum ProcessUtil.KillException.Reason
extends Enum< ProcessUtil.KillException.Reason >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.sts.common.ProcessUtil.KillException.Reason >
com.android.sts.common.ProcessUtil.KillException.Reason


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ProcessUtil.KillException.Reason INSUFFICIENT_PERMISSIONS

ProcessUtil.KillException.Reason INVALID_SIGNAL

ProcessUtil.KillException.Reason NO_SUCH_PROCESS

ProcessUtil.KillException.Reason UNKNOWN

Metody publiczne

static ProcessUtil.KillException.Reason valueOf (String name)
static final Reason[] values ()

Wartości wyliczeniowe

NIEWYSTARCZAJĄCE UPRAWNIENIA

public static final ProcessUtil.KillException.Reason INSUFFICIENT_PERMISSIONS

NIEPRAWIDŁOWY_SYGNAŁ

public static final ProcessUtil.KillException.Reason INVALID_SIGNAL

NO_SUCH_PROCES

public static final ProcessUtil.KillException.Reason NO_SUCH_PROCESS

NIEZNANY

public static final ProcessUtil.KillException.Reason UNKNOWN

Metody publiczne

wartość

public static ProcessUtil.KillException.Reason valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ProcessUtil.KillException.Reason

wartości

public static final Reason[] values ()

Zwroty
Reason[]