RegexUtils

public class RegexUtils
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.sts.common.RegexUtils


Zawiera opakowania wokół asercji JUnit z dopasowaniem wyrażeń regularnych w ciągach

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RegexUtils ()

Metody publiczne

static void assertContains (String pattern, String input)
static void assertContainsMultiline (String pattern, String input)
static void assertNotContains (String pattern, String input)
static void assertNotContainsMultiline (String pattern, String input)

Konstruktorzy publiczni

RegexUtils

public RegexUtils ()

Metody publiczne

twierdzenieZawiera

public static void assertContains (String pattern, 
        String input)

Parametry
pattern String

input String

Rzuca
Exception

AssertContainsMultiline

public static void assertContainsMultiline (String pattern, 
        String input)

Parametry
pattern String

input String

Rzuca
Exception

twierdzenieNotContains

public static void assertNotContains (String pattern, 
        String input)

Parametry
pattern String

input String

Rzuca
Exception

AssertNotContainsMultiline

public static void assertNotContainsMultiline (String pattern, 
        String input)

Parametry
pattern String

input String

Rzuca
Exception