Narzędzie systemowe

public class SystemUtil
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.sts.common.SystemUtil


Różne funkcje pomocnicze związane z systemem

Streszczenie

Metody publiczne

static AutoCloseable withProperty (String name, String value, ITestDevice device)

Ustaw wartość właściwości, dopóki powrót nie zostanie zamknięty

Metody publiczne

zWłaściwością

public static AutoCloseable withProperty (String name, 
        String value, 
        ITestDevice device)

Ustaw wartość właściwości, dopóki powrót nie zostanie zamknięty

Parametry
name String : nazwa właściwości do ustawienia

value String : wartość, na którą ma być ustawiona właściwość

device ITestDevice : urządzenie do użycia

Zwroty
AutoCloseable Jeśli włączenie debugowania malloc powiodło się: obiekt, który po zamknięciu wyłączy debugowanie malloc. Jeśli włączenie debugowania malloc nie powiodło się: null.

Rzuty
DeviceNotAvailableException