NonRootSecurityTestCase

public class NonRootSecurityTestCase
extends SecurityTestCase

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.BusinessLogicHostTestBase
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.ExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.StsExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.SecurityTestCase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.NonRootSecurityTestCase


Klasa testów, która działa na urządzeniach, które nie mają i nie powinny mieć adb root.

Aby zoptymalizować wydajność, wszystkie testy użytkownika innego niż root powinny być zgrupowane w tym samym module.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NonRootSecurityTestCase ()

Metody publiczne

void setUpUnroot ()

Upewnij się, że adb root nie jest włączony na urządzeniu po konfiguracji SecurityTestCase.

Konstruktory publiczne

NonRootSecurityTestCase

public NonRootSecurityTestCase ()

Metody publiczne

skonfigurujUnroot

public void setUpUnroot ()

Upewnij się, że adb root nie jest włączony na urządzeniu po konfiguracji SecurityTestCase.

Rzuty
DeviceNotAvailableException