RootSecurityTestCase

public class RootSecurityTestCase
extends SecurityTestCase

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.BusinessLogicHostTestBase
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.ExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.StsExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.SecurityTestCase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.RootSecurityTestCase


فئة الاختبارات التي تحتاج إلى الجذر على الجهاز لتشغيلها.

لتحسين الأداء، يجب تجميع جميع الاختبارات التي تحتاج إلى الجذر لتشغيلها في نفس الوحدة.

ملخص

المقاولين العامة

RootSecurityTestCase ()

الأساليب العامة

void setUpRoot ()

تمكين الجذر بعد إعداد SecurityTestCase

المقاولين العامة

RootSecurityTestCase

public RootSecurityTestCase ()

الأساليب العامة

setUpRoot

public void setUpRoot ()

تمكين الجذر بعد إعداد SecurityTestCase

رميات
DeviceNotAvailableException
,

RootSecurityTestCase

public class RootSecurityTestCase
extends SecurityTestCase

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.BusinessLogicHostTestBase
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.ExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.StsExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.SecurityTestCase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.RootSecurityTestCase


فئة الاختبارات التي تحتاج إلى الجذر على الجهاز لتشغيلها.

لتحسين الأداء، يجب تجميع جميع الاختبارات التي تحتاج إلى الجذر لتشغيلها في نفس الوحدة.

ملخص

المقاولين العامة

RootSecurityTestCase ()

الأساليب العامة

void setUpRoot ()

تمكين الجذر بعد إعداد SecurityTestCase

المقاولين العامة

RootSecurityTestCase

public RootSecurityTestCase ()

الأساليب العامة

setUpRoot

public void setUpRoot ()

تمكين الجذر بعد إعداد SecurityTestCase

رميات
DeviceNotAvailableException
,

RootSecurityTestCase

public class RootSecurityTestCase
extends SecurityTestCase

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.BusinessLogicHostTestBase
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.ExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.StsExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.SecurityTestCase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.RootSecurityTestCase


فئة الاختبارات التي تحتاج إلى الجذر على الجهاز لتشغيلها.

لتحسين الأداء، يجب تجميع جميع الاختبارات التي تحتاج إلى الجذر لتشغيلها في نفس الوحدة.

ملخص

المقاولين العامة

RootSecurityTestCase ()

الأساليب العامة

void setUpRoot ()

تمكين الجذر بعد إعداد SecurityTestCase

المقاولين العامة

RootSecurityTestCase

public RootSecurityTestCase ()

الأساليب العامة

setUpRoot

public void setUpRoot ()

تمكين الجذر بعد إعداد SecurityTestCase

رميات
DeviceNotAvailableException