TombstoneParser

public class TombstoneParser
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.sts.common.util.TombstoneParser


Analizuje nagrobki oraz z pliku nagrobków lub logcat.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TombstoneParser ()

Metody publiczne

static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Przeanalizuj fragment logcata i zbuduj listę nagrobków

static long parsePointer (String pointerString)
static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

Konstruktory publiczne

TombstoneParser

public TombstoneParser ()

Metody publiczne

analizowaćLogcat

public static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Przeanalizuj fragment logcata i zbuduj listę nagrobków

Parametry
logcat String

Zwroty
List<TombstoneProtos.Tombstone>

parsePointer

public static long parsePointer (String pointerString)

Parametry
pointerString String

Zwroty
long

analizowaćTombstone

public static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, 
                TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

Parametry
tombstoneBlob String

tombstoneBuilder TombstoneProtos.Tombstone.Builder

Zwroty
boolean