קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TombstoneUtils.Signals

public static class TombstoneUtils.Signals
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneUtils.Signals


סיכום

קבועים

String SIGABRT

String SIGBUS

String SIGSEGV

בנאים ציבוריים

Signals ()

קבועים

SIGABRT

public static final String SIGABRT

ערך קבוע: "SIGABRT"

SIGBUS

public static final String SIGBUS

ערך קבוע: "SIGBUS"

SIGSEGV

public static final String SIGSEGV

ערך קבוע: "SIGSEGV"

בנאים ציבוריים

אותות

public Signals ()