קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

UnameVersionHost

public final class UnameVersionHost
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.UnameVersionHost


סיכום

בנאים ציבוריים

UnameVersionHost (ITestDevice device)

שיטות ציבוריות

String getUnameVersion ()
Optional<LocalDate> parseBuildTimestamp ()

בנאים ציבוריים

UnameVersionHost

public UnameVersionHost (ITestDevice device)

פרמטרים
device ITestDevice

שיטות ציבוריות

getUnameVersion

public String getUnameVersion ()

החזרות
String

זורק
DeviceNotAvailableException

parseBuildTimestamp

public Optional<LocalDate> parseBuildTimestamp ()

החזרות
Optional<LocalDate>

זורק
DeviceNotAvailableException