Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

UnameVersionHost

public final class UnameVersionHost
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.UnameVersionHost


Özet

kamu inşaatçılar

UnameVersionHost (ITestDevice device)

Genel yöntemler

String getUnameVersion ()
Optional<LocalDate> parseBuildTimestamp ()

kamu inşaatçılar

UnameVersionHost

public UnameVersionHost (ITestDevice device)

parametreler
device ITestDevice

Genel yöntemler

getUnameVersion

public String getUnameVersion ()

İadeler
String

Atar
DeviceNotAvailableException

ayrıştırmaYapmaZaman Damgası

public Optional<LocalDate> parseBuildTimestamp ()

İadeler
Optional<LocalDate>

Atar
DeviceNotAvailableException