Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Test JarHost

public class JarHostTest
extends HostTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.HostTest
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.JarHostTest


Test runner do testów JUnit po stronie hosta. Pakiet jest niewłaściwie wyrównany ze względu na zgodność historyczną i wsteczną.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class JarHostTest.HostTestListener

Detektor opakowujący, który przekazuje wszystkie zdarzenia z wyjątkiem testRunStarted() i testRunEnded() do wbudowanego detektora.

Konstruktorzy publiczni

JarHostTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktorzy publiczni

Test JarHost

public JarHostTest ()

Metody publiczne

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException