Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ICredentialFactory

public interface ICredentialFactory

com.android.tradefed.auth.ICredentialFactory


Interfejs dla poświadczeń fabryki stworzyć OAuth2 Credential . Podaj również informacje o poświadczeniach.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tworzy Credential dla podanych zakresów.

abstract getInfo ()

Uzyskaj informacje o metadanych fabryki poświadczeń, np. Ścieżka do pliku klucza, adres e-mail itp.

Metody publiczne

utwórz poświadczenia

public abstract Credential createCredential ( scopes)

Tworzy Credential dla podanych zakresów.

Parametry
scopes : lista zakresów API.

Zwroty
Credential OAuth2 Credential

zdobyć informacje

public abstract  getInfo ()

Uzyskaj informacje o metadanych fabryki poświadczeń, np. Ścieżka do pliku klucza, adres e-mail itp.

Zwroty
ERROR(/Map) kluczowe informacje dla wartości.