ServiceAccountKeyCredentialFactory

public class ServiceAccountKeyCredentialFactory
extends Object implements ICredentialFactory

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.auth.ServiceAccountKeyCredentialFactory


Fabryka poświadczeń do tworzenia Credential OAuth opartych na kluczu konta usługi.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Metody publiczne

Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tworzy Credential dla podanych zakresów.

getInfo ()

Uzyskaj informacje o metadanych fabryki poświadczeń, np. ścieżce pliku klucza, adresie e-mail itp.

Konstruktorzy publiczni

ServiceAccountKeyCredentialFactory

public ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Metody publiczne

utwórz dane uwierzytelniające

public Credential createCredential ( scopes)

Tworzy Credential dla podanych zakresów.

Parametry
scopes : lista zakresów API.

Zwroty
Credential Credential oauth2

zdobyć informacje

public  getInfo ()

Uzyskaj informacje o metadanych fabryki poświadczeń, np. ścieżce pliku klucza, adresie e-mail itp.

Zwroty
ERROR(/Map) z kluczem informacyjnym do wartości.