Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

AppBuildInfo

public class AppBuildInfo
extends BuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.AppBuildInfo


IBuildInfo która reprezentuje aplikację systemu Android i jej pakiety testowe.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AppBuildInfo (String buildId, String buildName)

Tworzy AppBuildInfo .

AppBuildInfo ( BuildInfo buildToCopy)

Konstruktorzy publiczni

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Tworzy AppBuildInfo .

Parametry
buildId String : unikalny identyfikator kompilacji

buildName String : nazwa kompilacji

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (BuildInfo buildToCopy)

Parametry
buildToCopy BuildInfo