จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

AppBuildInfo

public class AppBuildInfo
extends BuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.AppBuildInfo


IBuildInfo ที่แสดงถึงแอปพลิเคชัน Android และชุดทดสอบ

สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

AppBuildInfo (String buildId, String buildName)

สร้าง AppBuildInfo

AppBuildInfo ( BuildInfo buildToCopy)

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

สร้าง AppBuildInfo

พารามิเตอร์
buildId String : รหัสการสร้างที่ไม่ซ้ำกัน

buildName String : ชื่อการสร้าง

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (BuildInfo buildToCopy)

พารามิเตอร์
buildToCopy BuildInfo