Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey

public static final enum BuildInfoKey.BuildInfoFileKey
extends Enum< BuildInfoKey.BuildInfoFileKey >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey >
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey


Wyliczenie opisujące wszystkie znane typy plików, które można odpytywać za pomocą IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey BASEBAND_IMAGE

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey BOOTLOADER_IMAGE

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey DEVICE_IMAGE

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey HOST_LINKED_DIR

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey MKBOOTIMG_IMAGE

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey OTA_IMAGE

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey PACKAGE_FILES

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey RAMDISK_IMAGE

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey ROOT_DIRECTORY

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey TARGET_LINKED_DIR

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey TESTDIR_IMAGE

BuildInfoKey.BuildInfoFileKey USERDATA_IMAGE

Metody publiczne

static BuildInfoKey.BuildInfoFileKey fromString (String keyName)

Przekonwertuj nazwę klucza na jego BuildInfoFileKey , jeśli zostanie znaleziona.

String getFileKey ()
boolean isList ()
String toString ()
static BuildInfoKey.BuildInfoFileKey valueOf (String name)
static final BuildInfoFileKey[] values ()

Wartości wyliczeniowe

BASEBAND_IMAGE

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey BASEBAND_IMAGE

BOOTLOADER_IMAGE

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey BOOTLOADER_IMAGE

DEVICE_IMAGE

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey DEVICE_IMAGE

HOST_LINKED_DIR

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey HOST_LINKED_DIR

MKBOOTIMG_IMAGE

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey MKBOOTIMG_IMAGE

OTA_IMAGE

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey OTA_IMAGE

PACKAGE_FILES

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey PACKAGE_FILES

RAMDISK_IMAGE

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey RAMDISK_IMAGE

KATALOG GŁÓWNY

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey ROOT_DIRECTORY

TARGET_LINKED_DIR

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey TARGET_LINKED_DIR

TESTDIR_IMAGE

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey TESTDIR_IMAGE

USERDATA_IMAGE

public static final BuildInfoKey.BuildInfoFileKey USERDATA_IMAGE

Metody publiczne

fromString

public static BuildInfoKey.BuildInfoFileKey fromString (String keyName)

Przekonwertuj nazwę klucza na jego BuildInfoFileKey , jeśli zostanie znaleziona. W przeciwnym razie zwraca wartość null.

Parametry
keyName String

Zwroty
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey

pobierzKluczPliku

public String getFileKey ()

Zwroty
String

isList

public boolean isList ()

Zwroty
boolean

toString

public String toString ()

Zwroty
String

wartość

public static BuildInfoKey.BuildInfoFileKey valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey

wartości

public static final BuildInfoFileKey[] values ()

Zwroty
BuildInfoFileKey[]