קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


ספירת מעמדות הקשורה לבניית שאילתות מידע.

סיכום

כיתות מקוננות

enum BuildInfoKey.BuildInfoFileKey

Enum המתאר את כל סוגי הקבצים הידועים שניתן לבצע שאילתה באמצעות IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .

שדות

public static final SHARED_KEY

מפתח קבצים שאמור להיות משותף ממידע בניית משאבים לכל פרטי הבנייה באמצעות IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

בנאים ציבוריים

BuildInfoKey ()

שדות

מפתח משותף

public static final  SHARED_KEY

מפתח קבצים שאמור להיות משותף ממידע בניית משאבים לכל פרטי הבנייה באמצעות IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

בנאים ציבוריים

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()