Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


Klasa przechowująca wyliczenie związane z zapytaniami o informacje o budowie.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

enum BuildInfoKey.BuildInfoFileKey

Wyliczenie opisujące wszystkie znane typy plików, które można odpytywać za pomocą IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .

Pola

public static final SHARED_KEY

Klucz plików, który powinien być udostępniany z informacji o kompilacji zasobów do wszystkich informacji o kompilacji za pośrednictwem IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

Konstruktorzy publiczni

BuildInfoKey ()

Pola

WSPÓLNY KLUCZ

public static final  SHARED_KEY

Klucz plików, który powinien być udostępniany z informacji o kompilacji zasobów do wszystkich informacji o kompilacji za pośrednictwem IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

Konstruktorzy publiczni

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()