BuildRetrievalError

public class BuildRetrievalError
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError


Yapı test için alınırken önemli bir hata oluştu.

Özet

kamu inşaatçılar

BuildRetrievalError (String reason)

Anlamlı bir hata mesajı ile yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

BuildRetrievalError (String reason, ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ile yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

BuildRetrievalError (String reason, Throwable cause)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden ile yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

BuildRetrievalError (String reason, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden ile yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

BuildRetrievalError (String reason, Throwable cause, IBuildInfo build)

Anlamlı bir hata mesajı, bir neden ve yapı ayrıntılarıyla yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

BuildRetrievalError (String reason, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId, IBuildInfo build)

Anlamlı bir hata mesajı, bir neden ve yapı ayrıntılarıyla yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

Genel yöntemler

IBuildInfo getBuildInfo ()

Alınmaya çalışılan yapıyla ilgili ayrıntıları döndürün.

void setBuildInfo ( IBuildInfo build)

Yapı bilgisini ayarlayın.

kamu inşaatçılar

BuildRetrievalError

public BuildRetrievalError (String reason)

Anlamlı bir hata mesajı ile yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

parametreler
reason String : hatanın nedenini açıklayan bir hata mesajı

BuildRetrievalError

public BuildRetrievalError (String reason, 
        ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ile yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

parametreler
reason String : hatanın nedenini açıklayan bir hata mesajı

errorId ErrorIdentifier : bu hata için hata tanımlayıcısı.

BuildRetrievalError

public BuildRetrievalError (String reason, 
        Throwable cause)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden ile yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : ProvideBuildError'ın orijinal nedenini yakalayan bir Throwable

BuildRetrievalError

public BuildRetrievalError (String reason, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Anlamlı bir hata mesajı ve bir neden ile yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : ProvideBuildError'ın orijinal nedenini yakalayan bir Throwable

errorId ErrorIdentifier : bu hata için hata tanımlayıcısı.

BuildRetrievalError

public BuildRetrievalError (String reason, 
        Throwable cause, 
        IBuildInfo build)

Anlamlı bir hata mesajı, bir neden ve yapı ayrıntılarıyla yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : ProvideBuildError'ın orijinal nedenini yakalayan bir Throwable

build IBuildInfo : alınmaya çalışılan yapıyla ilgili ayrıntılar

BuildRetrievalError

public BuildRetrievalError (String reason, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId, 
        IBuildInfo build)

Anlamlı bir hata mesajı, bir neden ve yapı ayrıntılarıyla yeni bir BuildRetrievalError oluşturur.

parametreler
reason String : ayrıntılı bir hata mesajı.

cause Throwable : ProvideBuildError'ın orijinal nedenini yakalayan bir Throwable

errorId ErrorIdentifier : bu hata için hata tanımlayıcısı.

build IBuildInfo : alınmaya çalışılan yapıyla ilgili ayrıntılar

Genel yöntemler

getBuildInfo

public IBuildInfo getBuildInfo ()

Alınmaya çalışılan yapıyla ilgili ayrıntıları döndürün.

Döndürülen IBuildInfo hiçbir zaman boş olmayacak, ancak build_id, vb. gibi veriler eksik olabilir.

İadeler
IBuildInfo IBuildInfo

setBuildInfo

public void setBuildInfo (IBuildInfo build)

Yapı bilgisini ayarlayın.

parametreler
build IBuildInfo : IBuildInfo