Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

BuildSerializedVersion

public class BuildSerializedVersion
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildSerializedVersion


Klasa, która zawiera bieżącą wersję serializacji wszystkich IBuildInfo . Pozwala to zsynchronizować wszystkie wersje serializacji z informacjami o kompilacji i zaktualizować je wszystkie razem, jeśli zostanie wprowadzona niekompatybilna zmiana.

Streszczenie

Stałe

long VERSION

Konstruktorzy publiczni

BuildSerializedVersion ()

Stałe

WERSJA

public static final long VERSION

Wartość stała: 1 (0x0000000000000001)

Konstruktorzy publiczni

BuildSerializedVersion

public BuildSerializedVersion ()