DerlemeSerializedVersion

public class BuildSerializedVersion
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildSerializedVersion


Tüm IBuildInfo öğelerinin geçerli serileştirme sürümünü içeren sınıf. Bu, serileştirmenin tüm yapı bilgisi sürümünün senkronize edilmesine ve uyumlu olmayan bir değişiklik yapılması durumunda hepsinin birlikte güncellenmesine olanak tanır.

Özet

Sabitler

long VERSION

Kamu inşaatçıları

BuildSerializedVersion ()

Sabitler

VERSİYON

public static final long VERSION

Sabit Değer: 1 (0x0000000000000001)

Kamu inşaatçıları

DerlemeSerializedVersion

public BuildSerializedVersion ()

,

DerlemeSerializedVersion

public class BuildSerializedVersion
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildSerializedVersion


Tüm IBuildInfo öğelerinin geçerli serileştirme sürümünü içeren sınıf. Bu, serileştirmenin tüm yapı bilgisi sürümünün senkronize edilmesine ve uyumlu olmayan bir değişiklik yapılması durumunda hepsinin birlikte güncellenmesine olanak tanır.

Özet

Sabitler

long VERSION

Kamu inşaatçıları

BuildSerializedVersion ()

Sabitler

VERSİYON

public static final long VERSION

Sabit Değer: 1 (0x0000000000000001)

Kamu inşaatçıları

DerlemeSerializedVersion

public BuildSerializedVersion ()