BuildSerializedVersion

public class BuildSerializedVersion
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildSerializedVersion


Tümünün geçerli seri hale getirme sürümünü içeren sınıf IBuildInfo . Bu, serileştirmenin tüm yapı bilgisi sürümünü senkronize etmeye ve uyumlu olmayan bir değişiklik yapılırsa hepsini birlikte güncellemeye izin verir.

Özet

sabitler

long VERSION

kamu inşaatçılar

BuildSerializedVersion ()

Sabitler

VERSİYON

public static final long VERSION

Sabit Değer: 1 (0x0000000000000001)

kamu inşaatçılar

BuildSerializedVersion

public BuildSerializedVersion ()