CommandLineBuildInfoBuilder

public class CommandLineBuildInfoBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.CommandLineBuildInfoBuilder


ยูทิลิตี้หมายถึงการจับอาร์กิวเมนต์ข้อมูลการสร้างตามปกติจากบรรทัดคำสั่ง และสร้าง IBuildInfo จากพวกเขา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างตัวยึดตำแหน่งข้อมูลบิลด์ในกรณีที่มีปัญหาในการดาวน์โหลด ขณะที่รายงานหมายเลขบิลด์ที่เหมาะสม

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

CommandLineBuildInfoBuilder ()

วิธีการสาธารณะ

IBuildInfo createBuild ()

ผู้สร้างสาธารณะ

CommandLineBuildInfoBuilder

public CommandLineBuildInfoBuilder ()

วิธีการสาธารณะ

สร้างสร้าง

public IBuildInfo createBuild ()

ส่งคืน
IBuildInfo