CommandLineBuildInfoBuilder

public class CommandLineBuildInfoBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.CommandLineBuildInfoBuilder


Yardımcı program, olağan derleme bilgisi bağımsız değişkenlerini bir komut satırından yakalamak ve bunlardan bir IBuildInfo oluşturmak anlamına geliyordu. Bunu, uygun yapı numarasını bildirirken indirme sorunu olması durumunda bir yer tutucu yapı bilgisi oluşturmak için kullanırız.

Özet

kamu inşaatçılar

CommandLineBuildInfoBuilder ()

Genel yöntemler

IBuildInfo createBuild ()

kamu inşaatçılar

CommandLineBuildInfoBuilder

public CommandLineBuildInfoBuilder ()

Genel yöntemler

oluşturYap

public IBuildInfo createBuild ()

İadeler
IBuildInfo