Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

FileDownloadCacheFactory

public class FileDownloadCacheFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.FileDownloadCacheFactory


Fabryka do tworzenia FileDownloadCache

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FileDownloadCacheFactory ()

Metody publiczne

FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Pobierz FileDownloadCache z podanym katalogiem pamięci podręcznej, tworząc w razie potrzeby.

static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

Pobierz pojedyncze wystąpienie FileDownloadCacheFactory

Konstruktorzy publiczni

FileDownloadCacheFactory

public FileDownloadCacheFactory ()

Metody publiczne

getCache

public FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Pobierz FileDownloadCache z podanym katalogiem pamięci podręcznej, tworząc w razie potrzeby.

Zauważ, że pamięć podręczna zakłada, że ​​ten proces ma wyłączny dostęp do katalogu cacheDir . Jeśli wiele procesów TF zostanie uruchomionych na tej samej maszynie, każdy z nich MUSI używać unikalnych katalogów pamięci podręcznej.

Parametry
cacheDir File : katalog lokalnego systemu plików, który ma być używany jako pamięć podręczna

Zwroty
FileDownloadCache FileDownloadCache dla danego cacheDir

uzyskac instancje

public static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

Pobierz pojedyncze wystąpienie FileDownloadCacheFactory

Zwroty
FileDownloadCacheFactory