IBuildInfo.BuildInfoProperties

public static final enum IBuildInfo.BuildInfoProperties
extends Enum< IBuildInfo.BuildInfoProperties >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.build.IBuildInfo.BuildInfoProperties >
com.android.tradefed.build.IBuildInfo.BuildInfoProperties


Niektóre właściwości, które IBuildInfo może mieć, aby poprawić jego obsługę.

Streszczenie

Wylicz wartości

IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_IMAGE_FILE

Jeśli wymagana jest kopia kompilacji, nie kopiuj pliku obrazu urządzenia.

IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_ON_SHARDING

IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_LINK_TESTS_DIR

Metody publiczne

static IBuildInfo.BuildInfoProperties valueOf (String name)
static final BuildInfoProperties[] values ()

Wylicz wartości

DO_NOT_COPY_IMAGE_FILE

public static final IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_IMAGE_FILE

Jeśli wymagana jest kopia kompilacji, nie kopiuj pliku obrazu urządzenia. Reprezentowany przez klucz BuildInfoFileKey#DEVICE_IMAGE .

DO_NOT_COPY_ON_SHARDING

public static final IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_COPY_ON_SHARDING

public static final IBuildInfo.BuildInfoProperties DO_NOT_LINK_TESTS_DIR

Metody publiczne

wartość

public static IBuildInfo.BuildInfoProperties valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
IBuildInfo.BuildInfoProperties

wartości

public static final BuildInfoProperties[] values ()

Zwroty
BuildInfoProperties[]