Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

IBuildProvider

public interface IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IBuildProvider


Test edilen yapı hakkında bilgi sağlamaktan sorumludur.

Özet

Genel yöntemler

default void buildNotTested ( IBuildInfo info)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Artık herhangi bir kullanım durumu yok

abstract void cleanUp ( IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

abstract IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

Genel yöntemler

buildNotTested

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
Artık herhangi bir kullanım durumu yok

Verilen yapıyı denenmemiş olarak işaretleyin.

TradeFederation'ın bir ortam sorunu nedeniyle yapı üzerindeki testini tamamlayamadığı durumlarda çağrılır.

parametreler
info IBuildInfo : sıfırlanacak IBuildInfo

Temizlemek

public abstract void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo test altında derleme için IBuildInfo veya test için herhangi bir yapı yoksa null

atar
BuildRetrievalError beklenmeyen bir hata nedeniyle yapı bilgisi alınamadıysa