LocalDeviceBuildProvider

public class LocalDeviceBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalDeviceBuildProvider


IBuildProvider , który konstruuje IDeviceBuildInfo na podstawie podanej ścieżki katalogu systemu plików.

Pliki kompilacji określonych urządzeń są rozpoznawane na podstawie konfigurowalnego zestawu wzorców.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LocalDeviceBuildProvider ()

Metody publiczne

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

File getTestDir ()

Zwraca katalog, w którym znajdują się testy.

Konstruktory publiczne

LocalDeviceBuildProvider

public LocalDeviceBuildProvider ()

Metody publiczne

posprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuty
BuildRetrievalError

getTestDir

public File getTestDir ()

Zwraca katalog, w którym znajdują się testy.

Zwroty
File