OtaZipfileBuildProvider

public class OtaZipfileBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.build.OtaZipfileBuildProvider


Zapewnia IBuildInfo na podstawie lokalnego pliku ZIP OTA.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

OtaZipfileBuildProvider ()

Metody publiczne

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Konstruktory publiczne

OtaZipfileBuildProvider

public OtaZipfileBuildProvider ()

Metody publiczne

posprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuty
BuildRetrievalError