StubBuildProvider

public class StubBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider


Bezobsługowa pusta implementacja IBuildProvider .

Dostarczy puste BuildInfo z podanymi wartościami z options.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

StubBuildProvider ()

Metody publiczne

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Konstruktory publiczne

StubBuildProvider

public StubBuildProvider ()

Metody publiczne

posprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuty
BuildRetrievalError