จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

StubBuildProvider

public class StubBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider


การใช้งาน IBuildProvider ที่ว่างเปล่า No-op

จะจัดเตรียม BuildInfo ที่ว่างเปล่าพร้อมค่าที่ระบุจากตัวเลือก

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

StubBuildProvider ()

วิธีการสาธารณะ

void cleanUp ( IBuildInfo info)

ล้างไฟล์บิลด์ชั่วคราว

IBuildInfo getBuild ()

ดึงข้อมูลสำหรับการสร้างภายใต้การทดสอบ

ผู้สร้างสาธารณะ

StubBuildProvider

public StubBuildProvider ()

วิธีการสาธารณะ

ทำความสะอาด

public void cleanUp (IBuildInfo info)

ล้างไฟล์บิลด์ชั่วคราว

พารามิเตอร์
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

ดึงข้อมูลสำหรับการสร้างภายใต้การทดสอบ

คืนสินค้า
IBuildInfo IBuildInfo สำหรับบิลด์ภายใต้การทดสอบหรือ null หากไม่มีบิลด์สำหรับการทดสอบ

ขว้าง
BuildRetrievalError