จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

VersionedFile

public class VersionedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.VersionedFile


โครงสร้างข้อมูลที่แสดงไฟล์ที่มีเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

VersionedFile (File file, String version)

วิธีการสาธารณะ

File getFile ()
String getVersion ()
String toString ()

ผู้สร้างสาธารณะ

VersionedFile

public VersionedFile (File file, 
                String version)

พารามิเตอร์
file File

version String

วิธีการสาธารณะ

getFile

public File getFile ()

คืนสินค้า
File

getVersion

public String getVersion ()

คืนสินค้า
String

toString

public String toString ()

คืนสินค้า
String