Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

GCSDownloaderHelper

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


Narzędzie do pobierania zasobnika GCS, które zajmuje się buforowaniem i rozwiązywaniem konfiguracji globalnej.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GCSDownloaderHelper ()

Metody publiczne

File fetchTestResource (String gsPath)

Pobierz zasób ze ścieżki GS.

Konstruktorzy publiczni

GCSDownloaderHelper

public GCSDownloaderHelper ()

Metody publiczne

fetchTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

Pobierz zasób ze ścieżki GS.

Parametry
gsPath String : ścieżka, w której znajduje się zasób. Na przykład: gs: // wiadro / ścieżka / plik

Zwroty
File ERROR(/File) wskazujący na pobrany zasób.

Rzuty
BuildRetrievalError