GCSDownloaderHelper

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


Genel yapılandırmanın önbelleğe alınması ve çözümlenmesiyle ilgilenen GCS paketi indiricisi.

Özet

Kamu inşaatçıları

GCSDownloaderHelper ()

Genel yöntemler

void fetchTestResource (File destFile, String gsPath)

Kaynağı GS yolundan alın.

File fetchTestResource (String gsPath)

Kaynağı GS yolundan alın.

Kamu inşaatçıları

GCSDownloaderHelper

public GCSDownloaderHelper ()

Genel yöntemler

fetchTestResource

public void fetchTestResource (File destFile, 
                String gsPath)

Kaynağı GS yolundan alın.

Parametreler
destFile File : Alınan kaynağa işaret eden ERROR(/File) .

gsPath String : Kaynağın bulunduğu yol. Örneğin: gs://bucket/path/file

Atar
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError

fetchTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

Kaynağı GS yolundan alın.

Parametreler
gsPath String : Kaynağın bulunduğu yol. Örneğin: gs://bucket/path/file

İadeler
File Alınan kaynağa işaret eden ERROR(/File) .

Atar
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError