GCSDownloader Helper

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


Narzędzie do pobierania dla zasobnika GCS, które zajmuje się buforowaniem i rozwiązywaniem globalnej konfiguracji.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

GCSDownloaderHelper ()

Metody publiczne

File fetchTestResource (String gsPath)

Pobierz zasób ze ścieżki GS.

Konstruktory publiczne

GCSDownloader Helper

public GCSDownloaderHelper ()

Metody publiczne

pobierz zasób testowy

public File fetchTestResource (String gsPath)

Pobierz zasób ze ścieżki GS.

Parametry
gsPath String : ścieżka, w której znajduje się zasób. Na przykład: gs://wiadro/ścieżka/plik

Zwroty
File ERROR(/File) wskazujący na pobrany zasób.

Rzuty
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError