ModifiedFilesParser

public class ModifiedFilesParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cache.ModifiedFilesParser


Modifiye_files.json'dan bilgi ayrıştırmak ve çıkarmaktan sorumlu sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, boolean isDeviceImage)

Genel yöntemler

boolean hasImageChanged ()
void parse ()

Kamu inşaatçıları

ModifiedFilesParser

public ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, 
                boolean isDeviceImage)

Parametreler
modifiedFilesJson File

isDeviceImage boolean

Genel yöntemler

hasImageChanged

public boolean hasImageChanged ()

İadeler
boolean

ayrıştırmak

public void parse ()

Atar
IO İstisnası
org.json.JSONException
JSONException