ClusterBuildInfo

public class ClusterBuildInfo
extends DeviceFolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceFolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


TFC'den aktarılan derlemeler için bir IBuildInfo sınıfı.

Özet

Kamu inşaatçıları

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

Kamu inşaatçıları

ClusterBuildInfo

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

Parametreler
rootDir File

buildId String

buildName String