Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ClusterBuildProvider

public class ClusterBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildProvider


IBuildProvider do pobierania zasobów testowych TFC.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClusterBuildProvider ()

Metody publiczne

void buildNotTested ( IBuildInfo info)

Oznacz daną kompilację jako nieprzetestowaną.

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane do testowanej kompilacji.

Konstruktorzy publiczni

ClusterBuildProvider

public ClusterBuildProvider ()

Metody publiczne

buildNotTested

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Oznacz daną kompilację jako nieprzetestowaną.

Wywoływane w przypadkach, gdy TradeFederation nie udało się ukończyć testowania kompilacji z powodu problemu ze środowiskiem.

Parametry
info IBuildInfo : IBuildInfo do zresetowania

sprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane do testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuty
BuildRetrievalError