Küme Komutu

public class ClusterCommand
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand


TF Kümesinden getirilen bir görevi temsil eden bir sınıf.

Özet

kamu inşaatçılar

ClusterCommand (String commandId, String taskId, String cmdLine)
ClusterCommand (String requestId, String commandId, String taskId, String cmdLine, String attemptId, ClusterCommand.RequestType requestType, Integer shardCount, Integer shardIndex)

Yapıcı.

Genel yöntemler

static ClusterCommand fromJson (JSONObject json)
String getAttemptId ()

Deneme kimliğini döndürür.

String getCommandId ()

Komut kimliğini döndürür.

String getCommandLine ()

Komut satırı dizesini döndürür.

UniqueMultiMap <String, String> getExtraOptions ()
String getRequestId ()

İstek kimliğini döndürür.

ClusterCommand.RequestType getRequestType ()

Bir istek türü döndürür

Integer getShardCount ()

Parça sayısı döndürür.

Integer getShardIndex ()

Bir parça dizini döndürür.

getTargetDeviceSerials ()

Bu komutun üzerinde çalışmaya çalışacağı hedef cihaz dizilerinin listesini döndürür.

String getTaskId ()

Görev kimliğini döndürür.

void setTargetDeviceSerials ( targetDeviceSerials) setTargetDeviceSerials ( targetDeviceSerials)

Komutun üzerinde çalışmayı deneyeceği hedef cihaz serilerinin listesini ayarlar.

kamu inşaatçılar

Küme Komutu

public ClusterCommand (String commandId, 
        String taskId, 
        String cmdLine)

parametreler
commandId String

taskId String

cmdLine String

Küme Komutu

public ClusterCommand (String requestId, 
        String commandId, 
        String taskId, 
        String cmdLine, 
        String attemptId, 
        ClusterCommand.RequestType requestType, 
        Integer shardCount, 
        Integer shardIndex)

Yapıcı.

parametreler
requestId String : Bir istek kimliği

commandId String : Bu görevi veren komutun kimliği

taskId String : Bu görevin kimliği

cmdLine String : Çalıştırılacak komut satırı

attemptId String

requestType ClusterCommand.RequestType : Bir istek türü

shardCount Integer : Parça sayısı

shardIndex Integer : Bir parça dizini

Genel yöntemler

Json'dan

public static ClusterCommand fromJson (JSONObject json)

parametreler
json JSONObject

İadeler
ClusterCommand

Atar
JSONException

getDeneme Kimliği

public String getAttemptId ()

Deneme kimliğini döndürür. Deneme, çoklu komut çalıştırmalarını ayırt etmek için kullanılan rastgele oluşturulmuş bir GUID'dir.

İadeler
String deneme kimliği

getCommandId

public String getCommandId ()

Komut kimliğini döndürür.

İadeler
String komut kimliği

GetCommandLine

public String getCommandLine ()

Komut satırı dizesini döndürür.

İadeler
String komut satırı dizisi.

GetExtraOptions

public UniqueMultiMap<String, String> getExtraOptions ()

İadeler
UniqueMultiMap <String, String> enjekte edilecek ek seçeneklerin çoklu haritası

getRequestId

public String getRequestId ()

İstek kimliğini döndürür.

İadeler
String istek kimliği

getRequestType

public ClusterCommand.RequestType getRequestType ()

Bir istek türü döndürür

İadeler
ClusterCommand.RequestType bir istek türü

getShardCount

public Integer getShardCount ()

Parça sayısı döndürür.

İadeler
Integer bir parça sayısı.

getShardIndex

public Integer getShardIndex ()

Bir parça dizini döndürür.

İadeler
Integer bir parça indeksi.

getTargetDeviceSerials

public getTargetDeviceSerials ()

Bu komutun üzerinde çalışmaya çalışacağı hedef cihaz dizilerinin listesini döndürür.

İadeler
hedef cihaz serilerinin listesi

getTaskId

public String getTaskId ()

Görev kimliğini döndürür.

İadeler
String görev kimliği.

setTargetDeviceSerials

public void setTargetDeviceSerials ( targetDeviceSerials)

Komutun üzerinde çalışmayı deneyeceği hedef cihaz serilerinin listesini ayarlar.

parametreler
targetDeviceSerials : ayarlanacak cihaz serilerinin listesi