คลัสเตอร์ Command Launcher

public class ClusterCommandLauncher
extends Object implements IRemoteTest , IInvocationContextReceiver , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandLauncher


คลาส IRemoteTest เพื่อเรียกใช้คำสั่งจาก TFC ผ่านกระบวนการย่อย TF FIXME: สิ่งนี้จำเป็นต้องขยายเพื่อรองรับการทดสอบหลายอุปกรณ์

สรุป

เขตข้อมูล

public static final String ANDROID_SERIALS

public static final String TEST_WORK_DIR

public static final String TF_DEVICE_COUNT

public static final String TF_JAR_DIR

public static final String TF_PATH

ผู้สร้างสาธารณะ

ClusterCommandLauncher ()

วิธีการสาธารณะ

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

ใส่ IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

เขตข้อมูล

ANDROID_SERIALS

public static final String ANDROID_SERIALS

TEST_WORK_DIR

public static final String TEST_WORK_DIR

TF_DEVICE_COUNT

public static final String TF_DEVICE_COUNT

TF_JAR_DIR

public static final String TF_JAR_DIR

TF_PATH

public static final String TF_PATH

ผู้สร้างสาธารณะ

คลัสเตอร์ Command Launcher

public ClusterCommandLauncher ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation : อ็อบเจกต์ TestInformation ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเรียกใช้การทดสอบ

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener ของผลการทดสอบ

พ่น
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

ใส่ IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration

setInvocationContext

public void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

พารามิเตอร์
invocationContext IInvocationContext