ClusterCommandStatus

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


Klasa reprezentująca stan i przyczynę anulowania polecenia z TF Cluster.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

Skonstruować

Metody publiczne

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

Konstruktory publiczne

ClusterCommandStatus

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

Skonstruować

Parametry
state ClusterCommand.State : stan polecenia.

cancelReason String : anuluj powód polecenia (jeśli został anulowany).

Metody publiczne

pobierzAnulujPowód

public String getCancelReason ()

Zwroty
String

pobierz stan

public ClusterCommand.State getState ()

Zwroty
ClusterCommand.State